Zorginstelling

Wij werken graag samen, onder andere met sociale wijkteams, dorpencoördinatoren, zorgpartijen en vrijwilligers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zwaardere zorg voorkomen wordt, onder andere dankzij zorg voor de mantelzorger en verschillende andere projecten.