Dorpsbelangen en Buurtverenigingen

Dorpsbelangen en buurtverenigingen kunnen met vragen terecht bij de Biners. Zij beantwoorden vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en onderwijs. Het doel is om leefbaarheid, veiligheid en actief burgerschap binnen De Fryske Marren te vergroten. De Biner is een vast aanspreekpunt voor een regio. De Biner vergroot en versterkt onderlinge verbindingen tussen burger, organisaties en de lokale omgeving.

Bij de Biner komen alle vragen binnen. Wij werken nauw samen met de dorpen- en wijkcoördinator, het Wmo-loket en alle relevante maatschappelijke organisaties. We gaan met vragen aan de slag, winnen informatie in en geven advies.

Mail vragen aan de Biners naar Francien Bekius, Gerry Broersma of Esther Geertsma.