Groepstraining activeert kandidaten naar werk

13-11-2018

In gemeente De Fryske Marren is de pilot groepstraining van Pastiel afgerond. Doel van de pilot was kandidaten in een korte tijd naar een (duurzaam) betaalde baan door te laten stromen. In samenwerking met Miks welzijn is gewerkt aan dde persoonlijke ontwikkeling en het versterken van de positie van de kandidaat op de arbeidsmarkt. De groepsdynamiek is hier belangrijk voor gebleken. Van de 15 kandidaten zijn er negen uitgestroomd naar duurzaam werk.

Van elkaar leren
In de pilot groepstraining werden groepswerk en een individueel traject gecombineerd. Voor elke kandidaat was persoonlijke aandacht van de jobcoach. De groep fungeerde als spiegel en motivator. Kandidaten leerden van elkaar en kregen er energie van. Er zijn grenzen verlegd en mensen zijn zelfverzekerder en sterker geworden. “De wekelijkse training was echt een oppepper voor mij”, vertelt deelneemster Janke. “Het heeft bijgedragen aan het opnieuw vinden van mezelf. Ik vond het daarbij belangrijk dat ik niet alleen stond.”

In beweging
De pilot startte dinsdag 5 juni 2018. Het traject ging van start met 15 kandidaten en duurde 20 weken. Verschillende thema’s, zoals: rechten & plichten van de Participatiewet, netwerk(en), sollicitatiegesprekken en speeddaten met uitzendbureaus, kwamen aan bod. Miks welzijn organiseerde wekelijks een activiteit. Dit varieerde van spellen en sporten tot muziek en creativiteit. Door iets nieuws te doen zijn mensen geactiveerd.

Yvonne Winia, beweegcoach bij Miks welzijn: “Wij geloven in de kracht van beweging om fysiek, maar zeker ook mentaal sterker te worden. Tijdens dit traject klopte dat. Om op deze manier (soms na lange tijd) weer in beweging te komen werd als zeer prettig ervaren. De deelnemers waren verbaasd over wat ze allemaal kunnen en hoe goed hun lijf daarop reageert. Ook het contact met elkaar was een meerwaarde.”

Miks welzijn
Wat Miks betreft staat niemand alleen. Daarom spannen de medewerkers van Miks welzijn zich dagelijks in voor het welzijn van alle inwoners van De Fryske Marren. Voor hulp, advies of als u zich zorgen maakt over een ander.

Pastiel
Samen met meerdere gemeenten in West-Fryslân zorgt Pastiel voor een toegevoegde waarde voor degenen die via de Participatiewet een beroep op Pastiel doet. Het doel is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk weer aan duurzaam betaald werk te krijgen. Hier staat het individu voorop. Niemand is hetzelfde en iedereen verdient persoonlijke aandacht. Daarvoor verricht Pastiel maatwerktrajecten. Gericht op de mens en op werk.

Janke de Groot, 60 jaar oud en kandidaat groepstraining Pastiel. Zij heeft inmiddels een baan gevonden als activiteitenbegeleidster. 

Terug naar homepage