Opening Miks tijdens de feestdagen

  • Vrijdag 19 april: Miks is open, mogelijk sluiten we vroeger.

  • Maandag 22 april: Gesloten.

  • Donderdag 30 mei: Gesloten.

  • Vrijdag 31 mei:  Miks is gesloten. SvS en de voedselbank de Utjouwer zijn wel aanwezig.

  • Maandag 10 juni: Gesloten.

Dorpshulp BMRH laat mensen naar elkaar omzien

Mensen die naar elkaar omzien in een dorp, dat is de insteek van een zorgcoöperatie. In Bakhuizen en omstreken draait sinds vorig jaar Dorpshulp BMRH, maar de ambities zijn groter: zorgwoningen in het dorp.

Het begon met een toevallige ontmoeting op straat. ‘Wat zou het mooi zijn dat Bakhuizen voor haar eigen ouderen zou kunnen zorgen’, opperde iemand. De opmerking zette Bram Boehlé aan het denken. Hij schreef een businessplan  – dat was jarenlang zijn werk geweest – en legde het voor aan leden van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) in het dorp. Zo begon het balletje te rollen. Er volgden huiskamergesprekken, een enquête die huis-aan-huis werd verspreid en er kwam hulp van Miks Welzijn, de welzijnsorganisatie van de gemeente De Fryske Marren. In maart vorig jaar was de officiële oprichting van zorgcoöperatie Dorpshulp BMRH een feit. BMRH staat voor de dorpen Bakhuizen, Mirns, Rijs, Hemelum. Bakhuizen, Mirns en Rijs werkten al samen onder één vereniging voor dorpsbelang, Hemelum is als buurdorp aan de zorgcoöperatie aangehaakt.

Het volledige artikel is te lezen op de website van doarpswurk:
https://www.doarpswurk.frl/interview/dorpshulp-bmrh-laat-mensen-naar-elkaar-omzien/

Mantelzorgers bewegen in De Fryske Marren

25-10-2018

10 November 2018 is de landelijke Dag van de Mantelzorg. In gemeente De Fryske Marren is 20% van de inwoners mantelzorger. Miks welzijn vindt het belangrijk hen in het zonnetje te zetten en organiseert daarom op woensdag 7 november 2018 bij Sport- en Cultureel Centrum De Hege Fonnen in Lemmer de activiteit ‘Ontmoeten doet Bewegen’.

Lonneke Post, beweegcoach bij Miks welzijn vertelt: “Mantelzorgen is niet altijd makkelijk. Tijd voor sportiviteit wil er dan wel eens bij inschieten. En dat kan juist zo fijn zijn. Niet alleen omdat het gezond is, maar juist ook omdat je door bewegen ontspant.”

Iedereen kan meedoen!
Tijdens de activiteit van Miks welzijn ‘Ontmoeten doet Bewegen’ maken mantelzorgers samen met degene voor wie ze zorgen op een laagdrempelige manier kennis met verschillende manieren van bewegen. “Zo ben je ook samen uit de situatie waarin de één voor de ander zorgt. We houden natuurlijk rekening met mogelijke beperkingen, zodat iedereen mee kan doen op zijn of haar eigen niveau.”

De activiteit wordt kosteloos aangeboden. “Hoe meer mensen meedoen, hoe leuker we het vinden. We willen wel graag van tevoren weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus aanmelden is nodig.” Aanmelden kan tot en met vrijdag 2 november 2018 via telefoon@miks-welzijn.nl (onder vermelding van: Aanmelding Ontmoeten doet Bewegen) of (0513) 414 593.

Heeft Lonneke verder nog tips voor enthousiastelingen? “We gaan lekker bewegen met zijn allen, dus neem gemakkelijk zittende kleding en schoenen mee. Deelnemers kunnen gebruik maken van de kleedkamers in De Hege Fonnen.”

Terug

Miks welzijn en Zorggroep Hof en Hiem ondertekenen samenwerkingsconvenant

18-09-2018

Maandag 17 september ondertekenden Kleis Pit, bestuurder van Miks welzijn en John van Arnhem, bestuurder van Zorggroep Hof en Hiem een samenwerkingsconvenant. Beide vinden het noodzakelijk om systematischer te gaan samenwerken. Miks welzijn en Hof en Hiem werken beide op de samenhangende domeinen van zorg en welzijn en hebben het beste voor met de (oudere) inwoners van gemeente De Fryske Marren.

De werkzaamheden van de organisaties vullen elkaar naadloos aan. Nu al werken de professionals samen aan verschillende projecten en activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld gezamenlijk, met ook andere samenwerkingspartners, voorlichting gegeven aan mantelzorgers, worden activiteiten georganiseerd in ontmoetings-cafés en werd een week voor Kunst en Cultuur gehouden.

Samen met de inwoners worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die de kwaliteit van leven kunnen stimuleren. “Waarom doen we wat we doen? Omdat we vinden dat alle inwoners, ondanks eventuele beperkingen, een zinvol leven willen leiden, het gevoel willen hebben erbij te horen, gewaardeerd te worden en niet aan de kant te staan. Daar willen we samen aan bijdragen”, vinden beide directeuren.

Vermindering eenzaamheid krijgt prioriteit

Medewerkers van beide organisaties gaan verder aan de slag met het uitvoeren en ontwikkelen van plannen en activiteiten. Dit gebeurt rondom de kernen Balk, Joure, Lemmer en Sint Nicolaasga. De eerste stap is al gezet, namelijk het in beeld brengen van wat er al is. Vervolgens wordt samen met inwoners en andere partijen bekeken wat er eventueel verder nodig is.

Het doel is om jaarlijks per gebied tot een samenwerkingsagenda te komen met concrete gezamenlijke activiteiten. Gedacht kan worden aan meer en specifieke ontmoetings- en voorlichtingsactiviteiten, meer ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Vermindering van eenzaamheid en aandacht voor de groeiende groep mensen met dementie, krijgen wat Miks welzijn en Hof en Hiem betreft de hoogste prioriteit.

Terug

Nieuwe naam voor Mantelzorgcafé Joure

13-09-2018

Mantelzorgcafé Joure heeft een nieuwe naam: De Seishoek. De Seishoek is er voor iedereen die belangstelling heeft voor thema’s op het gebied van zorg en welzijn. Het is een plek voor ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen.

Seis: een bijzonder getal
De naam De Seishoek staat voor de zes deelnemende organisaties: Buurtzorg Skarsterlân, Hof en Hiem, Patyna, Punt Twa (Miks welzijn), Thuiszorg Zuidwest Friesland en Zorggroep Sint Maarten. Daarnaast staat het cijfer zes voor harmonie, liefde en bescherming van de zwakkeren. De hoeken in het nieuwe logo verwijzen naar ontmoetingspunten en lijnen die naar één punt leiden, daarbij samenkomen.

De eerste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst van De Seishoek vindt plaats op donderdag 20 september 2018 van 20.00 tot 21.30 uur. Locatie is Woonzorgcentrum Sint Theresia, Titus Brandsmaweg 62 te Joure.

Eenzaamheid & Zingeving is het thema van deze avond. Saapke Dijkstra, betrokken bij het Talmalectoraat van NHL/Stenden, vertelt over dit onderwerp. Vragen als: hoe herken je eenzaamheid, hoe maak je het bespreekbaar en wat zijn passende stappen om iemand te helpen komen onder andere aan de orde.

Toegang en kosten
De toegang, koffie en thee zijn gratis. Andere drankjes zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie, vervangende mantelzorg of vervoer, kunt u contact opnemen met Francien Bekius (mantelzorgondersteuning Punt Twa), bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer (0513) 414 593.

Terug

Kerstsluiting Miks welzijn

Van maandag 24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019 is Miks welzijn gesloten in verband met de kerstvakantie. Op woensdag 2 januari zijn wij weer, zoals u van ons gewend bent, geopend van 8.30 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar.

Punt Twa Regelhulp Joure is van maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari gesloten. In week 2 is Regelhulp weer als vanouds aanwezig op dinsdag 8 januari en donderdag 10 januari.

Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag weer in 2019!