Repair Café

De vrijwilligersgroep Repair Café Joure organiseert al jaren reparatiebijeenkomsten waar mensen hun kapotte spullen kunnen repareren onder begeleiding van reparatiedeskundigen. Miks welzijn ondersteunt deze groep.

Waarom een Repair Café? 
De Westerse maatschappij is gericht op consumeren. We kopen steeds meer spullen en gooien ook steeds meer weg. Luxegoederen gebruiken we steeds korter. Zodra ze mankementen vertonen, gooien we ze weg en kopen een nieuw product. Veel spullen worden al weggegooid voordat ze een jaar oud zijn.

Ambachtelijke kennis 
De mogelijkheid om het oude product te repareren, komt bij veel mensen niet meer op. Mensen weten ook niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt zienderogen. De eenvoudige praktische kennis van bijvoorbeeld ambachtslieden, ouderen en mensen met een lagere opleiding wordt nauwelijks nog benut. Het benutten van die kennis kan veel bijdragen aan het duurzamer maken van de samenleving. Door deze mensen in te schakelen als begeleiders bij reparatiebijeenkomsten wordt waardevolle, praktische kennis overgedragen.

Milieu 
Door te repareren in plaats van weg te gooien, wordt de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken beperkt. Verder helpt repareren in plaats van weggooien mee aan de beperking van CO2-uitstoot omdat bij het fabriceren van nieuwe producten – maar ook bij het recyclen van oude – CO2 vrijkomt. Door het Repair Café kijken mensen op een andere manier naar hun spullen en zien zij er opnieuw de waarde van in. Bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak veel makkelijker dan het lijkt!

Repair Café Joure