Andere activiteiten

Naast de terugkerende activiteiten organiseren we eenmalige activiteiten, zoals de Week van de Alfabetisering, de Week vol Ontmoeting, de MuseumPlusBus-dag, de Fietsinformatiedag en Internationale Vrouwendag. Waar mogelijk werken we samen met andere organisaties.