Biners

In De Fryske Marren staan we voor verbinding. Tussen buurtbewoners en organisaties, maar ook tussen dorps- en buurtbewoners onderling. Sociaal contact en onderlinge hulp in buurten en dorpen staan daarbij centraal. We organiseren bijvoorbeeld Bruiscafés, avonden waarop allerlei ideeën. We bieden ondersteuning waar dat nodig is.

Samen met inwoners en andere partijen zorgen we ervoor dat statushouders zich thuis gaan voelen in de samenleving. Ook scholen we professionals en vrijwilligers en maken we plannen van aanpak om eenzaamheid onder onze inwoners te verminderen. Met Tichtby willen we inwoners en zorgcliënten mee laten doen in de eigen omgeving. We maken gebruik van lokale mogelijkheden en werken samen met verschillende organisaties.