Cultuur

Miks welzijn vindt het belangrijk dat alle inwoners van De Fryske Marren in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarom ondersteunen we lokale inwonersinitiatieven en stimuleren we inwoners om mee te doen! We doen dat door adviseren, coachen, informeren, inspireren, ondersteunen, verbinden en uitvoeren. Wij weten welk aanbod er is en zijn op de hoogte van de regelgeving en subsidies.