KoffieMiks?

KoffieMiks?

Eind juni is de KoffieMiks-groep voor de laatste keer bij elkaar geweest in het Miks gebouw aan de Brugstraat.

Het warme afscheid deed recht aan de periode van elf jaar waarin veel lief en leed en informatie over diverse onderwerpen werd gedeeld en men jaarlijks gezellig met elkaar op stap ging. 

Zowel deelnemers als vrijwilligers en stagiairs moesten een traantje laten. En de Miks medewerker ook...

Vanaf september gaat Sociaal werk de Kear invulling geven aan het welzijnswerk in DFM.
Een ontmoetingsactiviteit draaien zoals KoffieMiks past niet in de nieuwe werkwijze van het welzijnswerk.
Wel wil de Kear ondersteuning geven aan inwoners die zelf een dergelijke activiteit willen opzetten.

Verder is het goed om te weten dat men sinds een jaar aan kan schuiven bij de Koffietafel van het Leger des Heils. In de voorste ruimte van Zorgcentrum de Flecke staat elke dinsdagmorgen vanaf 10 uur de koffie klaar voor iedereen die behoefte heeft aan gezelschap en een luisterend oor. En het ligt in de bedoeling dat deze Koffietafel ook op donderdagochtend open gaat.

Verder is er al vele jaren een koffieontmoeting in de Bieb van Joure. Met aansluitend voor iedereen die dat fijn vindt de mogelijkheid een tijdschrift te lezen of boeken te lenen. Elke woensdagmorgen vanaf 10.30 uur schenken de twee vrijwilligers een lekker kopje koffie voor u in.