Internationale Vrouwendag in Joure?

Internationale Vrouwendag in Joure?

08 maart 2020 om 15:00 uur tot 21:00 uur

Miks heeft op 8 maart j.l. alweer voor de 10de keer de Vrouwendag Joure georganiseerd. Met behulp van studenten en enkele vrouwen uit het dorp. Steeds was het doel: actieve ontmoeting van vrouwen uit verschillende culturen en leeftijdsgroepen.

Zoals bekend stopt Miks per september met haar werkzaamheden en geeft Sociaal werk de Kear vanaf dan invulling aan het welzijnwerk. Gezien de nieuwe werkwijze van het welzijnswerk in deze gemeente zal de coördinatie van de Vrouwendag niet meer door hen worden opgepakt.

Wil je dat de Vrouwendag voor Joure behouden blijft? Neem dan zelf het initiatief voor de Vrouwendag 2020! Zoek een groepje vrouwen en vraag (zo nodig) ondersteuning bij de Kear.

Immers, een dergelijke feestdag voor vrouwen in Joure is zeer waardevol gebleken. Het zou zonde zijn als dit voortaan niet meer plaats vindt in deze gemeente.

_________________________________________________________

Vrouwendag wordt wereldwijd gevierd
Al ruim honderd jaar wordt wereldwijd rond 8 maart aandacht besteed aan de positie van vrouwen en meiden, die vaak nog te wensen overlaat. In ieder land wordt deze dag op een andere manier ingevuld. Als een feestdag voor vrouwen, waarop samen wordt gegeten en gedanst, als een soort Moederdag, waarop vrouwen bloemen krijgen van hun man of werkgever of als een politieke dag, waarop aandacht wordt gevraagd voor de verbetering van de maatschappelijke en economische positie van vrouwen, die nog nergens ter wereld gelijkwaardig is aan die van mannen. In Nederland vieren we vooral feest om te herdenken wat allemaal al is bereikt op het terrein van de vrouwenemancipatie, waarbij vanuit solidariteit wordt gekeken naar de actuele stand van zaken in de rest van de wereld.